Investering af Penge

Home » Investering » Investering af Penge

Hvordan man investerer penge

Hvad er investering?

Målet med at investere er at opbygge en formue gradvist over en længere periode ved at købe og besidde en portefølje af aktier, aktiekurve, investeringsfonde, obligationer og andre investeringsinstrumenter.

Investorer øger ofte deres overskud ved at sammensætte eller geninvestere eventuelle overskud og udbytter i yderligere aktier.

Investeringer holdes ofte i en årrække eller endog årtier, hvor man udnytter fordele som renter, udbytte og aktieopdelinger undervejs. Selv om markederne uundgåeligt svinger, vil investorerne “ride ud” af nedgangstendenserne med en forventning om, at priserne vil stige igen, og at eventuelle tab i sidste ende vil blive indhentet. Investorerne er typisk mere optaget af markedets fundamentale faktorer, såsom kurs-indtjeningsforhold og ledelsens prognoser.

Alle, der har en 401(k) eller en IRA, investerer, selv om de ikke dagligt følger udviklingen i deres beholdninger. Da målet er at få en pensionskonto til at vokse i løbet af årtier, er de daglige udsving i de forskellige investeringsfonde mindre vigtige end en konsekvent vækst over en længere periode.

WorldEX.io
© 2021 Worldex.io . All rights reserved.